(k prvnímu podzimnímu dni)

Jednímím z epochálních vynálezů lidstva je trháček na jablka. Skládá se z plechové koruny s kulatými trny, klacku neboli násady a plátěného pytlíku o velikosti dýně. Další, málo viditelnou součástí je provázek, kterým je nebo má být pytlík přišit ke koruně.

Původní úmysl, jak trháček používat je jednoduchý. Celý systém držíte na konci klacku, pokud možno oběma rukama. Kovovou část zvedáte až k vybranému jablíčku, podeberete ho, jeho stopku vsunete do mezery mezi dvěma libovolnými trny a tahem jablíčko oddělíte od jeho alma mater. Jak už nám objasnil jistý pan Newton, jablíčko nepadne daleko od stromu, neboť padne do pytlíku, kde laskavě počká, až si ho opatrně vyzvedněte a nepoškozené ho uložíte do bedny, košíku či kam vlastně ukládáte jablíčka k zimnímu spánku.

Tolik teorie. V praxi zjistíte, že jako každý složitý stroj, pracuje trháček podle uvedených teoretických zásad jen podmínečně, za zcela specificky daných podmínek. V opačném případě získáte víceúčelový samonasírací nástroj vhodný k mnoha činostem s výjimkou trhání jablek.

Po včerejších bohatých zkušenostech konstatuji, že mezi podmínky zajišťující bezchybné fungování trháčku patří zejména:

1. dokonale a pravidelně prořezávaná jabloň
2. dostatečně dlouhá násada
3. dostatečně velký prostor kolem jabloně anebo umění včas utéct
4. dratev

K jednotlivým podmínkám:

ad 1.
Nevlastníte-li prořezávanou jabloň, má to tyto důsledky:
- k vybranému jablíčku se neprostrčíte
- prostrčíte-li se, neprotáhnete se zpátky
- protáhnete-li se zpátky, pak jen za cenu tahavých pohybů vedených značnou silou, které rozkývají větve a mají za následek to, že
-- získáte zcela zdarma větší množství padavčat
-- utrhnete si pytlík, který je pak třeba přišít dratví (viz ad. 4).

ad 2.
Nedostatečně dlouhá násada má za následek to, že:
- si důkladně procvičíte stoj na špičkách a poskoky na místě
- konečně zjistíte, máte-li delší levou nebo pravou ruku.

ad 3.
Nedostatečně velký prostor kolem jabloně má tyto následky:
- opět se dozvíte, že jste neschopný budižkničemu, protože jste pošlapal ty hezké kytičky, které manželka na jaře nasázela pod jabloň, aby byly ve stínu, protože nesnášejí přímý sluneční osvit. Na námitky, že to ne vy, ale padající jablka, není brán pro předchozí zkušenosti s vaší osobou zřetel,
- skutečnost, že při trhání jste nuceni stát přibližně kolmo pod otrhávanou větví způsobí, že získáte t.zv. Newtonova jablka, tedy zvláštní druh padaných jablek, která se získávají rozplacem o vaši mozkovnu. To platí zejména, neumíte-li nebo nemáte-li kam utíkat.

ad 4.
dratev (anglicky shoe thread, německy der Schusterdraht, francouzsky ligneul, španělsky cabo de zapatero, italsky spago impeciato, rusky dratva) je jediný druh provazu, který je ochoten snášet výše uvedené zacházení s trháčkem. Pokud zvolíte jiné řešení, máte smůlu. Místo hrdě nadmutého pytlíku vám klacku zůstane jen splihlý otrhaný kus hadru, který je jinak správně utrženými jablíčky míjen, a to s výše popsanými důsledky.

Ano, vážení, trháček je nesporně skvělým vynálezem, který vám umožní prožít smysluplný a plnohodnotný podzimní víkend.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info